Психологія лідерства

Реферат

III. Групповая згуртованість як соціально-психологічна характеристика колективу.

IV. Укладання.

I. Запровадження:

Людина перетворюється на плин життя постійно спілкується коїться з іншими людьми. Таке взаємодії в нього дуже важливо змінюються настрій, сприйняття навколишньої дійсності. У повсякденних контактах для людей зароджуються дружба та ворожнеча, самотність і прихильність, сім’я» і команда. зі спілкуванням людина отримає свою індивідуальність, знаходить визнання і що підтверджує покликання. багато книжок і статей присвячується цій головній формі життєдіяльності людини, але він як і залишає великий простір для досліджень, і творчості.

Творчість – можлива вона зі спілкуванням? Безумовно, можливо. Творчі потенції людини реалізуються у нових тактиках і стратегіях спілкування, взаємній духовному збагаченні людей. Творчість сприяє подоланню рутини, нудьги, шаблонів, виводить стосунки нові висоти, надає їм необхідний імпульс та глибину, радісну несподіванка, нові перспективи, забарвлює їх добрим гумором, наділяє Їх відчуттям надійності, захищеності, неисчерпанности.

Основним микроэлементом суспільства чимало соціальних психологи вважають малу групу. Саме розігруються ті соціально-психологічні процеси, від яких емоційне самопочуття кожного окремої людини. Хто ж група?

У соціальній психології розрізняють різні типи груп, їх класифікують з різних підставах.

Умовна група – це спільність людей, існуюча номінально. Люди, що входять до неї, виділяються за певним ознакою (наприклад, команда кращих футболістів світу тощо.).

Реальна група – це існуюча група, спільність людей, об’єднана реальними відносинами.

Групи, спеціально кимось організовані до виконання певної діяльності, називають формальними, а виниклі стихійно – неформальними.

Референтная група виділяється за ознакою відносини особистості до норм групи. Це реально існуюча чи уявна група, погляди, норми якої слугують зразком. Кожна людина має свою референтну групу, де він формує свої ідеали, переконання, з думкою яких його вважають, що його оцінкою він дорожить.

Колектив як цілісне розвивається соціальне освіту має низку характеристик, кожна з яких відбиває певний бік розвитку відносин у ньому, які комплексний аналіз дозволяє судити про рівень колективу, у цілому. До таких характеристик у соціальній психології відносять такі: сумісність, спрацьованість, згуртованість, спрямованість, самоорганизованность.

25 стр., 12060 слов

016_Человек. Его строение. Тонкий Мир

... трудно и несовместимо с земными условиями. Тело человека – это не человек, а только проводник его духа, футляр, в ... весьма интересные и поучительные впечатления. Главное существование (человека) – ночью. Обычный человек без сна в обычных условиях может прожить ... неясности и туманности… Инструментом познавания становится сам человек, и от усовершенствования его аппарата, как физического, так ...

Важливим соціально-психологічним явищем у житті групи і колективу є лідерство, що виявляється в переважному вплив одного члена групи (чи колективу) інших членів.

II. 1. Поняття особистого впливу.

У психологічної літературі частіше зустрічається визначення поняття «вплив», ніж визначення поняття «особисте вплив». Психологічний вплив окреслюється «процес і результати зміни одним суб’єктом поведінки, психіки акцій іншого суб’єкта» чи як «вплив на стан, думки, відчуття провини і дії іншу людину з допомогою виключно психологічних коштів, з наданням йому правничий та часу відповідати цього вплив». Особисте ж вплив розумілося ще на початку сучасності як «здатність діяти на характер іншої особи яке притягує чи відразливіші плюс у своїй успіх». Під особистим впливом розуміється певне властивість індивіда, особистісне якість, якусь сутнісну силу людини, саме його спроможність впливати іншим що спонукає, стримуючим, заспокійливою чи іншим які розвивають чином, змінюючи у своїй як поведінка людини, а й погляди, мотиви, свідомість і навіть характер.

У цьому головний результат й усієї вищої метою особистого впливу є зміна, що у людській свідомості та душі іншу людину, а чи не вигідні для впливає зміни у діях. Якщо цілями впливу впливає стають лише особистий успіх, особиста вигода і задоволення потреб, це скоріш буде проявом «особистісного» впливу, а чи не «особистого». Особистісну вплив буває задіяно практично у кожному акті людського спілкування, і взаємодії соціумі, ми вдовольняємо жодну з потреб своєї постаті: потреба у безпеки, любові, влади, самоповагу. Коли ж у впливають вищі чи духовні потреби – потреба у самоактуалізації і мотивація зростання, або потреба у служінні іншим і мотивація допомоги, — проявляється здатність особистого впливу, що у більшою мірою пов’язані з сутністю людини, а чи не з його особистістю, ролі якої визначає соціум. Особисте вплив – це акт творчості, а творчість відбувається й не так у світі, скільки всередині людини, що прагне до самопізнання і самовдосконалення.

особисте вплив відбувається лише тоді, коли обидва суб’єкта взаємодії виявляють добру волю до спілкування, коли той людина передає іншому – у відкритій, ненасильницькою формі – щось своє, особисте (знання, життєвий досвід), а інший щиро хоче запозичити це, а чи не взяти силою чи виманити хитрістю. Вочевидь, що взаємодія людей такому рівні неспроможна відбуватися у атмосфері метушливості чи агресивності, коли свідомість «засорено» суто особистісними потребами. Воно вимагає наявності у відносинах хоча б мінімального довіри. саморозкриття і поблажливості позиції партнера.

складність, многоаспектность здібності особистого впливу підтверджується ще й уявленнями буденної свідомості.

Отже, особисте вплив – це складний феномен, являє собою і особистісну здатність, та інформаційний процес взаємодії, і результати впливу, який завжди очевидний. Він може виявлятися різних рівнях, залежно від розвиненості самосвідомості людини її духовності. Його природа многоаспектна і пов’язана з проявами різних биосоциальных властивостей людини, яке явні й приховані ефекти поєднані і з повсякденними поверхневими контактами, і з глибшими довірчими відносинами.

19 стр., 9314 слов

Народна дидактика як ефективний засіб впливу на особистість у процесі навчання

... актуальність дослідження теми курсової роботи Народна дидактика як ефективний засіб впливу на особистість в процесі ... народ висловив думку, що освіта людини з найбільшою користю відбувається у ... соціальні пам'ятники педагогіки з'явилися під прямим впливом народного життя, народної педагогічної культури. Справедливо ... вчинками, життям і діяльністю великих людей. Ці вчені висловлювали ідеї гуманізму, ...

2. Лідерство та її різновиду.

Наступною важлива проблема, пересічної з проблемою особистого впливу, є феномен лідерства. На думку Р.Хогана, Г.Керфи і Д.Хогана, лідерство – це переконання, а чи не панування; люди, які можуть опинитися вимагати з інших виконання своїх наказів лише оскільки вони мають владою, — не лідери. Лідер – що це людина, котрі можуть переконати іншим людям відкласти тимчасово свої власні інтереси і зайнятися досягненням спільної мети, яка важлива волі народів і добробуту групи.

Найкоротше визначення лідерства належить Т.Гэмбл і М.Гэмбл: «Лідерство – це здатність проводити інших». Отже, кожна людина, впливає інших, може бути лідером, й у член групи має лідерський потенціал.

З усього розмаїття досліджень, присвячених саме темі лідерства (більш 7000 книжок, статей і презентацій), нас приваблюють три напрями, вивчаючи такі феномени як: