Педагогічна система Макаренка (2)

1. ЖИТТЯ Й ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ А.МАКАРЕНКА Антон Семенович Макаренко народився 1 березня 1888 року м. Білопіллі Сумського повіту Харківської губернії у сім’ї малярних справ. Cпочатку він навчався в Білопільському двокласному училищі з п’ятирічним терміном навчання, а з 1901 року після переїзду сім’ї у м.Крюків (посад повітового … Читать далее

Реферат інноваційні технології у педагогіці

Федеральне агентство за освітоюФГОУВПО «>Амурскийгуманитарно-педагогический державний університет» Кафедра педагогіки і інноваційних освітніх технологій Курсова робота По дисципліни: «Педагогічні технології» Тема: «Інноваційні педагогічні технології >Виполнил: студент 3-го курсуФТиД ГрупиПО-33 >Еремин Олексій Перевірив:к.п.н., доцент кафедриПиИОТ >Понкратенко ГалинаФедоровна Комсомольськ-на-Амурі 2007 р. Зміст Запровадження 1. Глава: Теоретичні підходи до проблеми … Читать далее

Українська родинна педагогіка

В своїм оповіданні «В кузні» Іван Франка так описує той виховний вплив родини і батьківської кузні: «І певно, в ту пору ніхто з них не думав, то та кузня, і та компанія в ній, і той її дружній радісний настрій лишаться живими і незатертими в душі … Читать далее

Духовна педагогіка

II. Природа й духовне початок народних виховних традицій. III. Сложившиеся концепції народної педагогіки. IV. Загальне цінності, сформовані народів. V. Укладання. VI. Література. Запровадження. Народна педагогіка – складова і невід’ємний елемент загальної духовної культури народу. Великий російський педагог До. Д. Ушинський говорив, що «виховання існує у російський … Читать далее

Темперамент, його властивості та корекція (курсова)

Спостерігаючи за людьми, неважко помітити їх неповторну індивідуальну своєрідність у загальній рухливості, швидкості мовлення, виявлені почуттів. Одні з них запальні, рухливі й веселі, інші-повільні, спокійні й холодні, ще інші – дуже переживають, але свої почуття, кволі й пасивні .Ці індивідуальні відмінності зумовлені їх темпераментом. ТЕМПЕРАМЕНТ (лат. … Читать далее

Выборочный метод получения данных

ВВЕДЕНИЕ, Актуальность темы курсовой работы. Цель курсовой работы — определить возможности практического применения выборочного метода в работе предприятий социокультурной деятельности. Достижение цели предусматривает постановку и выполнение следующих задач : определить понятие и сущность выборочного метода маркетинговых исследований; 2. рассмотреть основные ошибки, которые допускаются при проведении выборочного … Читать далее

Індивідуально-психологічні особливості здібностей людини

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ Зміст Вступ 1. Загальна характеристика здібностей 1.1 Поняття про здібності 1.2 Види здібностей та їх характеристика 1.3 Загальні та спеціальні здібності 2. Інтелект і здібності як індивідуально-психологічні особливості людини 2.1 Природа людських здібностей і інтелекту 2.2 Розвиток здібностей 2.3 Діти індиго як … Читать далее

Народна дидактика як ефективний засіб впливу на особистість у процесі навчання

Рівненський державний гуманітарний університет, Кафедра педагогіки початкової освіти, КУРСОВА РОБОТА з загальних основ педагогіки та дидактики на тему: Народна дидактика як ефективний засіб впливу на особистість у процесі навчання Студентки 3 курсу групи ПІ-32 напряму підготовки 010102 «Початкова освіта» Токар Ольги Анатоліївни Керівник: к. пед. н., … Читать далее

Реферат особливості психології бібліотекаря і читача

Міністерство культури, архівного справи й інформаційної політики >Чувашской Республіки >ГОУ «>Чувашский державна інституція культури» Факультет культура Кафедра «бібліотекознавство і бібліографознавство» Курсова робота на задану тему: Особливості професійного розвитку бібліотекаря в суспільстві Виконала: Єфімова О.В. Перевірила: ст. викладач Іларіонова зробити Л. В. Чебоксар 2010 Зміст Запровадження Глава … Читать далее

Право Интеллектуальной собственности Украина WinWord на укр. языке

“Людський геній є джерелом усіх витворів мистецтва та винаходів. Ці витвори є гарантією життя, гідного людини. Обов’язок держави — забезпечити надійну охорону всіх видів мистецтв і винаходів” — такий напис зроблено на куполі штаб-квартири Всесвітньої організації інтелектуальної власності у Женеві. Один з політиків Заходу заявив: “Кому … Читать далее