Право Интеллектуальной собственности Украина WinWord на укр. языке

“Людський геній є джерелом усіх витворів мистецтва та винаходів. Ці витвори є гарантією життя, гідного людини. Обязанность государства — обеспечивать защиту всех видов искусства и производителей вина », — написано на куполах штаб-квартиры Всесоюзной организации интеллектуальной власти в Женеве. Один из политиков у входа заявляет: «У … Читать далее

Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

Роздил 1. Физиологические особенности вагины 1.1. Основные изменения в организме женщины в период вагины 1.2. Физиологические характеристики периода полураспада Роздил 2. Заниматься физкультурой в период вагинозы, в нежном и сонном периоде 2.1. Гимнастика в период вагины 2.2. Гимнастика в сладкое время 2.3. Гимнастика в образовательный период … Читать далее

Компьютерная психодиагностика (2)

Психологическая диагностика, являясь неотъемлемой частью психологической науки, сегодня решительно превзошла сами научные исследования, став инструментом целенаправленной практической деятельности психологов, врачей, учителей, социологов и других специалистов в области «гуманитарных исследований». Последнее обстоятельство связано со многими факторами, среди которых, в первую очередь, следует выделить необходимость квалификации и самооценки … Читать далее

Реферат інноваційні технології у педагогіці

Федеральне агентство за освітоюФГОУВПО «>Амурскийгуманитарно-педагогический державний університет» Кафедра педагогіки і інноваційних освітніх технологій Курсова робота По дисципліни: «Педагогічні технології» Тема: «Інноваційні педагогічні технології >Виполнил: студент 3-го курсуФТиД ГрупиПО-33 >Еремин Олексій Перевірив:к.п.н., доцент кафедриПиИОТ >Понкратенко ГалинаФедоровна Комсомольськ-на-Амурі 2007 р. Зміст Запровадження 1. Глава: Теоретичні підходи до проблеми … Читать далее

Українська родинна педагогіка

В своїм оповіданні «В кузні» Іван Франка так описує той виховний вплив родини і батьківської кузні: «І певно, в ту пору ніхто з них не думав, то та кузня, і та компанія в ній, і той її дружній радісний настрій лишаться живими і незатертими в душі … Читать далее

Духовна педагогіка

II. Природа й духовне початок народних виховних традицій. III. Сложившиеся концепції народної педагогіки. IV. Загальне цінності, сформовані народів. V. Укладання. VI. Література. Запровадження. Народна педагогіка – складова і невід’ємний елемент загальної духовної культури народу. Великий російський педагог До. Д. Ушинський говорив, що «виховання існує у російський … Читать далее

Народна дидактика як ефективний засіб впливу на особистість у процесі навчання

Рівненський державний гуманітарний університет, Кафедра педагогіки початкової освіти, КУРСОВА РОБОТА з загальних основ педагогіки та дидактики на тему: Народна дидактика як ефективний засіб впливу на особистість у процесі навчання Студентки 3 курсу групи ПІ-32 напряму підготовки 010102 «Початкова освіта» Токар Ольги Анатоліївни Керівник: к. пед. н., … Читать далее