Професійне вигорання педагогів

Реферат

За сучасних умов гуманізацію освіти особливо гостра завдання розвитку особистості учнів, вивчення їх індивідуальних особливостей. Необхідно створення умов, які забезпечують найповнішу реалізацію потенціалу особи і розвитку її здібностей, становлення індивідуальності кожної конкретної школяра. У зв’язку з цим зростає роль особистості педагога у процесі формування індивідуальності учнів.Виражением цієї інтеграційної тенденції став принцип, сформульований у вітчизняній психології: «навчання має бути підпорядковане процесу розвитку особистості». Доти школа занадто довго працював у інший парадигмі, відволікаючись від цього очевидного факту, що її «продукція» — людина, особистість, індивідуальність, і за головний завдання засвоєння учнями суми знань. Тому сьогодні теза підпорядкування навчання процесу розвитку особистості звучить зовсім на тривіально. Ця безпідставна теза як декларується вченими. Проведено дослідження, що характеризують вплив вчителя на особистість його. У цьому зростає інтерес до вивчення стилю діяльності педагогів. Основні питання, присвячені стилю діяльності педагогів освячені на роботахЕ.А. Клімова, В.С.Мерлина,Е.П. Ільїна, В.А.Толочека,М.Р. Щукіна та інших вчених. У працях даних авторів висвітлений досить широке коло проблем, причетних до стилю школи: психологічна структура діяльності, стиль діяльності педагога, процес створення особистості вчителя та інших. Разом про те недостатньо повно представлені дослідження, які висвітлюють зв’язок стилю діяльності педагога з емоційними станами.Педагогу доводиться протистояти впливу емоційних чинників сучасної фахового середовища. Тобто він повинен виконати всі вимоги, які висуває професія, у своїй оптимально реалізуватися у себе у ній й одержати задоволення своєї праці.

Діяльність педагога безупинно пов’язані з спілкуванням, схильна до симптомів поступового емоційного втоми і спустошення, що негативно позначається на виконанні професійної діяльності, погіршенні психічного й фізичного самопочуття.

Синдром вигоряння є процес поступової втрати емоційної, когнітивної і зниження фізичної енергії, яка у поєднаному симптоми емоційного, розумового виснаження, фізичного втоми, особистісної відстороненості і тенденції зниження задоволення виконанням роботи. Він сприймається як результат невдало дозволеного стресу робочому місці.

10 стр., 4508 слов

Самовдосконалення особистості педагога

... установку на професію педагога. Переважній більшості педагогів з позитивною установкою на професію властива і установка на професійне самовдосконалення. Будучи сформованої, установка ... або сповільнювати професійний розвиток особистості педагога. До основних соціальних чинників, який впливає на цей процес, відносять такі: бюджет вільного часу педагога; стиль діяльності педагогічних колективів ...

Не виключено, що синдром емоційного вигоряння, характеризується емоційної сухістю педагога, розширенням сфери економії емоцій, особистісної відстороненістю, ігноруванням індивідуальних особливостей учнів, надає досить сильний впливом геть характер професійного спілкування вчителя. Ця професійна деформація заважає повноцінному управлінню навчальним процесом, надання необхідної психологічної допомоги, становленню професійного колективу. Реальна педагогічна практика показує, що сьогодні доволі реально простежується факт втрати інтересу до учня як до постаті, неприйняття її такою, який вона є, спрощення емоційної боку професійного спілкування. Багато педагогів відзначають в собі наявність психічних станів, дестабілізуючих професійну діяльність (тривожність, смуток, пригніченість, апатія, розчарування, хронічна втома).

Усе це зумовило вибір теми дослідження «Професійне вигоряння та на стиль діяльності педагога».

Мета дослідження: дослідження професійного вигоряння на індивідуальний стиль діяльності педагога.

Об’єкт дослідження: педагогиГОСШ № 6.

Предмет дослідження: стиль діяльності педагога і фахова вигоряння.

Гіпотези дослідження: професійне вигоряння негативно впливає індивідуальний стиль діяльності викладача.

Завдання:

1. Розглянути феномени «професійного вигоряння» і «індивідуального стилю діяльності» у вітчизняній й зарубіжної літератури, присвяченій цієї проблематики.

2. Описати типові стилі діяльності вчителів.

3. Розробити рекомендації із профілактики професійного вигоряння для педагогів.

4. Досліджувати вплив професійного вигоряння на індивідуальний стиль діяльності педагога.

Структура дипломної роботи визначено характером досліджуваних у ній проблем. Ця робота складається з запровадження, двох глав, які включають шість параграфів, укладання, списку скорочень, глосарію, бібліографічного списку та додатків.

1 Вивчення проблем професійного вигоряння і індивідуального стилю діяльності

1.1 Професійне вигоряння як психологічна проблема

Поняття «емоційне вигоряння» з’явилося психології порівняно недавно. Останнім часом воно широко використовують у наукових текстах і лексиконі психіатрів, медичних і соціальних психологів, звучить з екранів телевізорів і мелькає зі сторінок популярних видань. Представники багатьох професій, чия діяльність пов’язані з спілкуванням, піддаються симптомів поступового емоційного втоми і спустошення.

«Емоційний вигоряння — це вироблений особистістю механізм психологічного захисту у вигляді повного чи часткового винятку емоцій (зниження їх енергетики) у відповідь обрані психотравмуючі впливу». [12, З. 182].

Емоційний вигоряння є набутий стереотип емоційного, найчастіше професійного, поведінки. «>Вигорание» почасти функціональний стереотип, оскільки це дозволяє людині дозувати й економно витрачати енергетичні ресурси. У той самий час, можуть бути йогодисфункциональние слідства, коли «вигоряння» негативно б’є по виконанні професійної роботи і стосунки з партнерами.

6 стр., 2644 слов

Синдром професійного вигорання особистості

... синдрому вигоряння Синдром професійного згоряння - досить специфічний процес. Симптоми, складові синдром професійного вигорання, ... оточуючих. 2 вигоряння. Термін «синдром згоряння (вигоряння) особистості» (burnout) ввів ... діяльності лікарів. Спочатку цей термін застосовувався у відношенні людей, що працюють у сфері хелперскіх професій (від англійського help - допомагати): лікарі, священики, педагоги, ...

Проблематикастрессоустойчивости людини у різних професіях з давніх-давен привертала увагу психологів різних напрямів. У класичних дослідженнях Сельє, а пізніше -Лазаруса,Розепмана і Фрідмана засвідчили, що тривалий вплив стресу призводить до таких небажаних наслідків, як зниження загальної психічної стійкості організму, поява почуття незадоволеності результатами своєї діяльності, тенденція до відмові виконання завдань у ситуаціях підвищених вимог, невдач і поразок. Аналіз чинників, викликають подібні симптоми у різних напрямах, показав, що є ряд професій, за яких людина починає викликаючи почуття внутрішньої емоційної спустошеності внаслідок необхідності постійних контактів з іншими людьми. З’явився термін «безсилий помічник» описує стан психічної перевантаження в соціальних професіях.

На початку 70-х рр. минулого століття американський психолог X.Фрейденбергер запустив у вжиток словосполучення «емоційне вигоряння» у зв’язку з аналізом вимог, що висуваються до соціальним професій, основний зміст яких складає міжособистісне взаємодія. Спочатку автор описав це явище як погіршення психічного й фізичного самопочуття якщо представники різних професій. [19, З. 97].

Симптоми професійного вигоряння свідчить про характерні риси тривалого стресу і психічної перевантаження, які чи можуть спричинить цілковитої дезинтеграції різних психічних сфер і — емоційної. Розвиток синдрому носить стадіальний характер. Спочатку спостерігаються значні енергетичні витрати — слідство екстремально високої позитивної установки виконання професійної діяльності. З розвитком синдрому з’являється відчуття втоми, яке поступовосменяемся розчаруванням, зниженням інтересу до роботи.

>Приспособительним призначенням «вигоряння» є можливість знижувати витрачання енергетичних ресурсів немає іпредохранять цим організм від загрози виснаження. Проте, як багато адаптаційні реакції, цей захисний механізм має лише відносної доцільністю та її негативні наслідки виявляється у зниженні успішності професійної роботи і погіршенні відносин із партнерами, а окремих випадках можуть супроводжуватися появою різноманітних психосоматичних розладів. Отже, досягнуте стан «захищеності», насправді призводить до професійноїдезадаптированности і порушення контактів з іншими людьми. Тому можна досить обгрунтованим підхід до проблеми «емоційного вигоряння» як особливому виду професійного захворювання («хвороба спілкування»).

[10, З. 106].

Емоційний вигоряння — динамічний процес і виникає поетапно, у повній відповідності з механізмом розвитку стресу. Ганс Сельє, основоположник вчення про стресі, розглядав його як неспецифічну захисну реакція організму у відповідь психотравмуючі чинники якісно різні. При емоційномувигорании є всі три фази стресу: 1) нервове (тривожне) напруга — його створюють хронічна психоемоційна атмосфера,дестабилизирующая обстановка, підвищена відповідальність, труднощі контингенту; 2)резистенция, тобто опір, — людина намагається більш-менш успішно захистити себе від неприємних вражень; 3) виснаження — збіднення психічних ресурсів, зниження емоційного тонусу, яке настає через те, що проявлену опір виявилося неефективним. [3, З. 64].

5 стр., 2447 слов

Наукова організація праці в дослідницькій діяльності

... зайнятих виконанням наукових досліджень. 2. Наукова організація праці в дослідницькій діяльності Наукова організація науково дослідного процесу виникла у зв'язку з потребою координації і взаємозв'язку дослідної роботи великих колективів. Слід зазначити, ...

Відповідно кожному етапу, виникають окремі ознаки, чи симптоми, наростаючого емоційного вигоряння.

Відповідно до сучасним даним, під «емоційнимвигоранием» розуміється стан фізичного, емоційного і розумового виснаження, що виявляється у професіях соціальної сфери. Цей синдром включає у собі три основні складові: емоційну виснаженість, деперсоналізацію (цинізм) і редукцію професійних досягнень.

Під емоційним виснаженням розуміється почуття емоційної спустошеності і втоми, викликане власної роботою.Деперсонализация передбачає цинічне ставлення до праці і об’єктах своєї праці. Зокрема, у сфері деперсоналізація передбачає непритомне, негуманне ставлення до клієнтів, прихожим на лікування, консультації, отримання освіти та інших соціальних послуг. Нарешті, редукція професійних досягнень — появу в працівників почуття некомпетентності у своїй професійній сфері, усвідомлення неуспіху у ній. [22, З. 19].

Нині, під психічнимвигоранием розуміється професійний криза, пов’язані з роботою у цілому, Не тільки з міжособистісними взаємовідносинами у її. Таке розуміння кілька змінило та її основні компоненти: емоційне виснаження; цинізм; професійна ефективність. З цих позицій поняття деперсоналізації має як широке значення і означає негативне ставлення як до клієнтів, до праці та її предмета загалом.

З узагальнення вивченого матеріалу, варто виокремити такі чинники, мають вплив на емоційне вигоряння. [13, З. 113].

1. Індивідуальні чинники.

З усіх соціально-демографічних характеристик найтісніший зв’язку звигоранием має вік, що підтверджено численними дослідженнями.Обнаруживается наявність негативною кореляційної зв’язку віку і її вигоряння. У працяхС.Маслач показано, наприклад, що таке середній медичний персонал психіатричних клінік «вигорає» через 1.5 року від початку роботи, а соціальних працівників починають відчувати даний симптом через 2-4 року.

У деяких дослідженнях підтверджено і чутливість старшого віку до цього синдрому. Зокрема, у дослідженні, проведеному на середньому персоналі військових медичних закладів, зазначалося, що чутливими до вигоряння не є тільки молоді люди (19-25 років), але й старші (>40-50лет).

Схильність молодших віком до вигоряння пояснюється емоційним шоком, що вони відчувають у зіткненні з реальною дійсністю, часто невідповідною їхнім сподіванням. Специфіка впливу віку на ефект вигоряння теж неоднозначна. Найбільш тісний його зв’язок можна знайти з емоційним виснаженням і деперсоналізацією, менш — з редукцією професійних досягнень.

Відносини між підлогою йвигоранием негаразд однозначні. У багатьох досліджень відзначається, що чоловіка на більшою мірою піддаються процесу вигоряння, ніж жінки (>БуркеР.Дж.,ГрингалассЕ.А), тоді як інші дослідники (Даніель Дж., Шабо І.) дійдуть цілком протилежним висновкам.Примирением даних протилежних точок зору, очевидно, буде розгляд цієї проблеми з позицій специфіки впливу статі на компоненти вигоряння і наявністьопосредующих чинників, як-отполо-ролевие орієнтації.

Встановлено, що з чоловіків вищі бали з деперсоналізації, а жінки більшою мірою піддаються емоційного виснаження. Це з тим, що з чоловіків переважають інструментальні цінності, жінки ж емоційно чуйні і менше почуття відчуженості своїм клієнтам. Ризик піддатися вигоряння залежить від цього, наскільки що їх працівниками функції відповідають полоролевої орієнтації. Чоловіки виявилися чутливими до впливустрессоров тоді, які вимагали від нього демонстрування істинно чоловічих якостей, як-от фізичні дані, чоловіча відвага, емоційна стриманість, показ своїх набутків у роботі. У той самий саме час жінки виявилися чутливі до стресовим чинникам і під час тих обов’язків, які вимагали від нього співпереживання, виховних умінь, підпорядкування. Як іншого пояснення пропонується теза у тому, що працююча жінка відчуває вищі робочі перевантаження (проти чоловіками) через додаткових домашніх і сімейних обов’язків.Феминизированность професії вчителя має низку негативних моментів. У тому числі підвищена тоді як чоловіками — втричі, за данимиТ.Н. Єгоровою — захворюваність психічними хворобами, висока «>стрессируемость», викликане побутовими негараздами через неменшою завантаженість роботою в роботі, недостатності уваги, приділяєте домочадцям тощо.

19 стр., 9005 слов

Особливості роботи з прийомними сім’ями

... про сім'ї з прийомними дітьми та дітьми-сиротами з особливими вадами піде й далі мова в нашій курсовій роботі, а саме про особливості соціальної роботи з такими сім'ями. ... примітивність бачення перспектив; - дефіцит індивідуального спілкування з дорослими, брак емоційно-референтних стосунків, підвищена залежність власного емоційного стану від ставлення дорослого породжують прагнення отримати ...

Є дослідження, які свідчать про наявності зв’язок між сімейним станом івигоранием. Вони відзначається вища ступінь схильності до вигоряння осіб (особливо чоловічої статі), не одружений. Причому холостяки більшою мірою схильні до вигоряння навіть порівняно з розлученими чоловіками. Швидше за все, це може бути зумовлене одночасним дією інших чинників

Особистісні особливості, що впливають розвиток емоційного «вигоряння»: [21, З. 56-59].

1. «>Личностная витривалість». Ця характеристика у закордонній психології визначається, як «здатність особистості бутивисокоактивной щодня, здійснювати контролю над життєвими ситуаціями і гнучкого реагування на різноманітних зміни». Люди з високим рівнем даної характеристики мають низькі значення емоційного виснаження і деперсоналізації і високі значення за шкалою професійних досягнень.

Виявлення зв’язок міжвигоранием і індивідуальними стратегіями опору вигоряння. Високий рівень вигоряння тісно пов’язані з пасивними тактиками опору стресу; і навпаки, люди, активно які протидіють стресу, мають низький рівень вигоряння. Виявлено і пояснюються деякі статевих відмінностей використання стратегій опору вигоряння. Так було в дослідженніЕ.Грингаласс відзначається, що продуктивніше, ніж чоловіки, використовують стратегії уникнення стресових ситуацій.

2. Організаційні чинники.

Група організаційних чинників, куди входять умови матеріальної середовища, зміст праці та соціально-психологічні умови діяльності, є найбільш представницької у сфері досліджень вигоряння. Можна виокремити такі чинники:

  • Умови роботи. Основний упор до вивчення цих факторів було зроблено переважно на тимчасові параметри роботи і обсягу роботи. Практично всі дослідження дають подібну картину, що свідчить у тому, що підвищені навантаження у діяльності, понаднормова робота стимулюють розвиток вигоряння. Аналогічні результати отримано та між тривалістю робочого дні йвигоранием, оскільки ті дві перемінні тісно пов’язані друга іншому. Перерви у роботі надають позитивний ефект поспішають і зменшують рівень вигоряння, але цей ефект носить тимчасовість: рівень вигоряння частково підвищується через дні після повернення до роботи та повністю відновлюється через через три тижні. Професія педагога підпадає під параметри стимулюючі вигоряння: так, сам собою факт, що сьогодні середня величина робочого тижня вчителя, дорівнює за підрахункамиЛ.Ф.Колесникова, 52 годинах, набагато вища тієї (40 годин), яка встановлено відповідно до країні;
  • дуже низька оплата праці, не забезпечує існування (практично всі дослідження підтверджують, що недостатня винагороду, грошове чи моральне, або його відсутність сприяють виникненню вигоряння), як наслідок понаднормова робота, отже підвищені навантаження, що нерідко призводить до фрустрації, тривожності, емоційного спустошення як передумові різних психічних захворювань.

Зміст праці. Ця група чинників включає у собі кількісні і якісні аспекти роботи з клієнтами: кількість клієнтів, частоту їх обслуговування, ступінь глибини контакту із нею.

3 стр., 1256 слов

Методи науково-педагогічного дослідження

... компетенції та рівень його розумового розвитку. Тому й дидактичними назвемо ті дослідження, які досліджують ефективність процесу навчання залежно від різноманітних чинників (8, "https:// "). Метод дидактичного дослідження — це ... категорій знову до конкретного, але вже «освітленого» науковим аналізом і до науково організованої практики. Виділяють два рівні пізнання — емпіричний і теоретичний. І один, ...

Дані щодо взаємодії міжвигоранием і пишатися кількістю клієнтів, їх числом, які обслуговує за певного періоду, не однозначні, хоча теоретично можна припустити наявність позитивної зв’язок між цими перемінними підтверджується поруч досліджень. Проте й дослідження, у яких така зв’язок між даними перемінними не виявлено. Певне, відсутність зв’язку можеопосредоваться та інші чинниками, зокрема, тривалістю