Практична психологія

Реферат

Практична психологія — направлення у психологічної науці, вивчаюче з урахуванням узагальненої теорії індивідуальність, неповторність людини у конкретні обставини його життя, способи на нього із метою йому допомогу й прояви можливостей. Практичний психолог, працюючи з клієнтом, передбачає накреслення мети психологічний допомоги, враховує міжособистісне вплив, виявляє такт, підвищену увага фахівців і на повагу до клієнту, самокритично ставляться до своїх позиціям, постійно розширює і уточнює свої психологічні знання. Практичний психолог впливає на клієнта із єдиною метою зміни його активності (з урахуванням віку і її індивідуальних особливостей), радить як поліпшити своє особистісне розвиток, використовує у своїй поняття образу, дії, мотивації, взаємин держави і ін.

1. Поняття психологічної інформації

Що таке інформацію про людині? Це може бути конкретні знання про конкретну людину, що можуть бути і про його близьких, про соціальний та його економічної обстановці, його оточуючої, що можуть бути знання, що характеризують його як біологічне істота тощо. п. Всі ці знання дозволяють будувати висновки про полі, віці, засобах мислення людини, її почуття і бажаннях, про його можливостях діяти у навколишній світ.

Про чоловіка говорять і предмети, створені і які він використовував. Є дуже цікава думка на походження світі, висловлена академікомБ.Ф.Поршневим. Вона полягає в розумінні матеріальних потреб людини, її у конкретних предметах чи властивості цих предметів: гострому ніж, довгому спис, ємному посудині тощо. п.Б.Ф.Поршнев стверджує і переконливо показує, що норма поведінки кожної людини в первісному суспільстві зводилася до того, що він роздаровував результати своєї праці. Інакше кажучи, виробляючи більше, що було треба задля відновлення сил, витрачених виробництва, людина прагнув почастувати й обдарувати інших. Як зазначивБ.Ф.Поршнев, «біля підніжжя історії лише перепони родового, племінного, етнокультурного характеру зупиняли в локальних рамках «марнотратство» і тим самим не допускали руйнування даної первісної громади чи групилюдей»4.

«Віддати» — це норма взаємин у первісному суспільстві, це форма на іншу людину з допомогою вилученого з природного довкілля продукту, кошти забезпечення життєвих благ. Цей продукт — їжа, знаряддя, одяг — виконував роль регулятора людські стосунки, оскільки він ніс у собі особливий рід впливу на людини, у якому проявляється індивідуальність кожного їх. Це могло б скидатися на такий монолог:

16 стр., 7728 слов

Публічний виступ і його жанри реферат написання реферату

... відповідні синтаксичні конструкції. Складником мови науки є науковий стиль. Культура наукової мови охоплює нормативний, комунікативний, етичний аспекти. Нормативний аспект передбачає знання літературних норм і вміння застосовувати їх ... «культура мови» (А. Коваль, М. Жовтобрюх, А. Пилинський). У дослідженнях 70–90-х років ХХ ст. розглядали проблеми писемної та усної форм наукового мовлення, його ...

  • Я маю гострий камінь. Ти немає. Мені їх треба, візьми його. Можливо, такий:
  • Візьми горіх.
  • Беру.

Хороший горіх. Ти ж візьми мій банан.

Тут предмети виконують своюсуггестивную функцію, тобто регулюючу відносини людей допомогою відомих ним функцій предметів. І гострий камінь, і горіх, і банан непросто потрапили до полі сприйняття людини, що створили відповідне ставлення, що може має бути передане через цей предмет іншій людині. У першому монолозі — цей показникзаинтересованности-незаинтересованности у предметі, у другому діалозі — взаємини взаємної приязні, притаманні через обмін продуктами. Людина може сам проявити ставлення до предмета, побачити у ньому й потреби іншим людям в якостях предмета — у його смак чи гостроті, як і наших прикладах, але ці можливо, на думкуБ.Ф.Поршнева, лише тому що раніше цей показник було виявлено до предмета та її властивостями на інших людей Ті ж якості гострого каменю чи смачного горіха визначили його стосунки із іншим людиною, тільки згодом вона стає його індивідуальним ставленням, що буде застосовуватися вплив іншим людини.

Це відомий закон розвитку вищих психічних функцій, сформульованийЛ.С. Виготським, який свідчить у тому, кожна психічна функція була колись розділена для людей, та був стала способом самоорганізації одну людину.

Як писавБ.Ф.Поршнев, організм людини почав виготовляти дії, не які диктуються щодо його власної сенсорної сферою. Людина став поступово переорієнтовуватися під значення вироблених їм предметів, те що значення, котра включала у собі людські стосунки, регулювала їх, створювало їх.

Щоб встановлено межа прагненню первісної людини віддавати й дарувати виробленої їм, суспільство створило спеціальні норми для регуляції меж дарування. Це спричинило з того що з’явилося багато людських спільностей, відособлених друг від друга з різних, навіть випадковим, ознаками.

Загальні норми регуляції процесуотдавания вироблених благ об’єднувала і водночас обмежували з інших спільностей. Ці загальні норми і фіксовано єдиному для спільності людей мові, який виконував головну функцію — вплив іншим людини.

Недарма багато лінгвісти припускають, що дієслова древнє, ніж іменники, у своїй дієслова були спочатку спонукальними, наказовими, які впливають безпосередньо на дію людини.

Отже, є можливість описати найважливіше, з погляду, властивість психологічної інформації — вона динамічне, кожен її статистичний елемент вимагає відповідності ширшим контекстом — минулим, майбутнім, справжнімсообщаемой інформації. Недарма, характеризуючи якогось людини, обов’язково вводиться момент тимчасової віднесеності: як часто? чи завжди він такий, яким уявляється сьогодні? яким він колись був? що з нею буде?

Не випадково, оскільки змістовно психологічна інформація передбачає вплив, яке має бути, як і будь-яке дію, сплановане, у ньому обов’язково є, кажучи словами І.І. Бернштейна, «модель потрібного майбутнього». Крім контексту, інформацію про людині багато в чому залежати від тексту його реального поведінки, тобто проявів індивідуальних особливостей, що у час і доступні для для спостереження іншій людині: це мова, предмети, оточуючі людини, це її тіло, міміка і пантоміма, конкретне просторове розташування з іншим людиною.

3 стр., 1343 слов

Психологічні властивості людини Охарактеризуйте категорію пам яті

... деталей і узагальнювати те, що запам'яталося, сприяючи його збереженню. Забування може бути пов'язане з такими чинниками: дією негативної ... Збереження інформації. Чимало з того, що має для людини особливо важливе життєве значення, взагалі не забувається. Збереження ... Існує така гіпотеза про двоступеневий характер процесу запам'ятовування: на першій стадії (безпосередньо після дії подразника) в мозку ...

2. Модель професійної діяльності практичного психолога

Досвід роботи практичних психологів дає можливість окреслити і описати десять основних якостей роботи кваліфікованого психолога, що значно відрізняють його професійну діяльність з посади некваліфікованого психолога.

Пропоноване нижче опис основних якостей професійної діяльності практичного психолога дозволяє, з погляду, уточнити уявлення про місце індивідуальних характеристик психолога, йогоЯ-концепции як у процесі професіональною підготовкою, і у практичної діяльності.

Отже, основні якості професійної діяльності кваліфікованого психологи і їх відмінності між діяльності некваліфікованого психолога:

1. Цілі психологічної допомоги

Кваліфікований психолог орієнтує клієнти на його цілях, дає людині можливість знайти максимально можливу кількість варіантів поведінки. Кваліфікований психолог розглядає про свого клієнта та його мети як мети потенційнокультурно-продуктивной особистості, тобто особистості, здатної до життя жінок у контексті культури, яка має почуттям перспективи, необхідним рівнем рефлексії для прояви різноманітних підходів до проблем свого життя. Некваліфікований психолог пильнує свій інтерес, використовує клієнта для реалізації своїх схильностей. Наприклад, психолог може демонструвати клієнту свою винятковість як носія професії, підкреслюючи постійно свою компетентність як психолога.

2. Відгуки чи реакції практичного психолога у кризовій ситуації професійної діяльності

Кваліфікований психолог може знайти безліч реакцій — вербальних і невербальних — на широкий, спектр ситуацій й питання.

Некваліфікований психолог має типовим стилем поведінки, немає адекватного ситуації відгуку, схильний фіксуватися однією чи навіть кількох відгуках.

Кваліфікований психолог, реагуючи на ситуацію, уникає оціночних суджень щодо дій клієнта. Для некваліфікованого психолога існують шаблонні оцінки дій клієнта.

3. Світогляд (концепція) практичного психолога

Кваліфікований психолог розуміє складність предмета свого дослідження та на індивідуальність людини, розуміє неможливість описи і дослідження їх у однієї концепції, тому прагне зрозуміти й залучити до роботі безліч концепцій. Некваліфікований психолог немає ясною концепції, не рефлексує щодо своєю практичною діяльності, обмежує своєї роботи рамками одній концепції.

4. Культурна продуктивність практичного психолога

Кваліфікований психолог здатний до розробки безлічі думок, слів і моделей поведінки у своїй матеріальній культурі й у інших культур. Його індивідуальна та культурна емпатія, спостережливість є підвалинами культурної продуктивності. Отже, кваліфікований психолог здійснює культурну продуктивність не так на основі своїйЯ-концепции, але в основі своє ставлення до професії практичного психолога, яка передбачає високу культурну продуктивність з допомогою рефлексії утримання професійного взаємодії з клієнтом.

Некваліфікований психолог здатний працювати лише однієї культури, що він розуміє через зміст своєїЯ-концепции, себе, своє культурне продуктивність некваліфікований психолог розглядає як вияв загальнокультурної норми, стандарту поведінки.

19 стр., 9149 слов

Темперамент та індивідуальний стиль діяльності

... радості, навряд чи побажає її іншому. Темпераменти діяльності. С. Холеричний темперамент людини запального характеру. Про нього говорять, ... добродушний, щоб допомогти іншому, але вона поганий боржник, і завжди вимагає відстрочки. Вона гарний співрозмовник, жартує, ... темпераменте, то это могло бы быть основано на уважении к обильному психотическому поведению среди людей - гибкости, интенсивности, стилю ...

5.Конфиденциальность у роботі кваліфікованого психолога є завжди. Він чітко рефлексує утримання психологічної інформації та її значущість клієнта. Він може й повинен здійснювати чітке розмежування Замовника психологічної інформації, Клієнта іПользователя психологічної інформації. Кваліфікований психолог розуміє відповідальність всіх учасників ситуації його професійній роботи і володіє юридичними нормами регуляції відповідальності. Некваліфікований психолог порушує правило конфіденційності, схильний для поширення психологічної інформації, не піклується про її зберіганні і передачі.

6. Обмеження у діяльності практичного психолога

Кваліфікований психолог постійно рефлексує утримання своєї діяльності, реально оцінює свої можливості і Рівень кваліфікації, розуміє та приймає обмеження своїх фізичних можливостей, проводить спільну роботи з колегами, і представниками суміжних спеціальностей —психіатрами,врачами-терапевтами,психоневрологами,нейропсихологами та інших. Кваліфікований психолог своє ставлення до професійної діяльності не ототожнює зі своєюЯ-концепцией. Кваліфікований психолог адекватно належить до проблеми професійного зростання як до потреби постійного професійного взаємодії із колегами.

Некваліфікований психолог працює без обмежень, береться за будь-яку проблему, будь-який метод без необхідної професійної рефлексії на ситуацію його застосування. Він хоче працювати коїться з іншими професіоналами, орієнтуючись лише з свої переживання, своюЯ-концепцию як джерело психологічної інформації та критерій її достовірності. Ставлення зі своєю професії для некваліфікованого психолога включено у йогоЯ-концепцию не є спеціальним предметом рефлексії. Його позицію у цьому можна позначити так: «Те, що як психолог, завжди правильно, оскільки вважаю».

Укладання

Наведені вище якості професійної діяльності практичного психолога дозволяють стверджувати, що з кваліфікованого психолога принципово яка від некваліфікованого психолога вихідна точка у сенсі й одержанні психологічної інформації клієнта. Позиція кваліфікованого психолога полягає в професійної рефлексії, позиція некваліфікованого психолога полягає в йогоЯ-концепции. Цю відмінність можна позицій, тобто вихідних підстав щодо побудови взаємодії з клієнтом, можна, з погляду, зафіксувати як наступних узагальнених формул:

  • ПСП = (>обобщ. теорія;Я-психолог;Я-концепция),

де ПСП — позиція кваліфікованого психолога, що визначається його рефлексією на узагальнену теорію, його ставлення зі своєю професії та рефлексією утриманняЯ-концепции.

Тоді як позиція некваліфікованого психолога (>ПНК) то, можливо описана, з погляду, як такий формули:

  • ПНП = (>Я-психолог,Я-концепция),

де вміст взаємодії з клієнтом визначається ставленням до професії та змістомЯ-концепции практичного психолога.

Опис як цих формул дає можливість окреслити той дуже складний той час у роботі кваліфікованого практичного психолога, який за рівнем складності наближає її на роботу режисера чилетчика-испитателя, — це необхідність постійної професійної рефлексії у взаємодії з клієнтом, отже, постійної напруги, що вимагає точності професійної діяльності з метою ефективної психологічної допомоги.

3 стр., 1128 слов

Психологія управління як галузь психологічної науки

... Педагогічна психологія як наука про психічні закономірності, принципи і внутрішню сутність навчання і виховання особистості є особливо цінною для психології управління у ... психологічних характеристик, психологічної експертизи інноваційних методик управління. Акмеологія (грец. akme — вершина чогось) — галузь психологічних знань, зосереджена на проблемах удосконалення професійної діяльності, ділової ...

Список використаних джерел

1 Абрамова Г.С. Практична психологія: Підручник для студентів вузів. — Вид. 6-те, перераб. ідоп. — М.: Академічний проект, 2001. — 480 з. — ISBN: 5-8291-0348-6

2 АндрєєваГ.М. Психологія соціального пізнання [Текст] /Г.М. Андрєєва. –М.:Аспект – прес, 2004 — ISBN 5-7567-0138-9

3БожовичЛ.И. Обрані психологічні праці. Проблеми формування особистості [Текст] /Л.И.Божович. – М., 1997. -352с. – ISBN 978-5-699-24415-7

4 ВолковБ.С. Методологія і нові методи психологічного дослідження [Текст] />Б.С. Волков. – 5-те вид. – М.: Академічний проект, 2006 — ISBN 5-8291-0471-7

5 Зимова І.А. Педагогічна психологія [Текст] />учеб.пособие / І.А. Зимова. – М:ИНФРА-М, 2008 — ISBN 5-94807-015-8

6Лубовский Д.В. введення у методологічні основи психології [Текст] /учеб.пособие для вузів /Д.В.Лубовский – 2-ге вид. –М.:МПСИ, 2007 — ISBN 978-5-9770-0216-5

7 НємовР.С. ПсихологіяКн. 2. [Текст] /Р.С. Нємов – М.: «>ВЛАДОС», 1998. –640с. – ISBN 5-691-00112-4

8НурковаВ.В.Психология [Текст] / В.В.Нуркова.- М., 2004.Гл. 1 – ISBN 5-04-010498-7

9Слободчиков В.І. Психологія людини [Текст] / В.І.Слободчиков — М, 1995 — ISBN 5-8291-0291-9

10 ШарковФ.И. Методологія і нові методи психологічного дослідження [Текст] /Ф.И. Шарков. – М.:Акакдемический проспект, 2006 — ISBN 5-8291-0725-2