Паліативна допомога онкологічним хворим

Реферат

Проблема раку є загальносвітовою. Щорічно в усьому світі діагностується близько 10 млн. випадків злоякісних пухлин. При цьому близько 8 млн. хворих помирає від раку. У половини хворих рак діагностується в запущених стадіях, коли повне лікування вже неможливо. Такі хворі потребують паліативної допомоги.

Досягнення сучасної онкології дозволяють не тільки домагатися поліпшення результатів лікування, а й ставлять питання про якість життя хворого. Якщо для вилікуваних хворих якість життя має певне значення в їх соціальній реабілітації, то для інкурабельних онкологічних хворих підвищення якості життя є основною і, мабуть, єдино здійсненним завданням надання допомоги цій важкій категорії пацієнтів, тісно переплітаючись з якістю життя і здорових членів сім’ї, родичів, друзів, оточуючих хворого.

У своєму ставленні до безнадійним хворим дуже важливо керуватися такими етичними міркуваннями, як шанобливе ставлення до життя хворого, до його самостійності, до його гідності. Необхідно намагатися вміло використовувати залишилися в розпорядженні хворого істотно лімітовані фізичні, психічні та емоційні ресурси.

Останні місяці існування хворих, якщо вони перебувають не в стаціонарі, а вдома, протікають у вельми тяжкій обстановці. Саме в цей період хворий найбільше потребує досить різноманітних формах паліативної допомоги.

Мета реферату: Аналіз паліативної допомоги онкологічним хворим.

Об’єкт: допомогу онкологічним хворим.

Предмет: паліативна допомога онкологічним хворим

Завдання:

 • Визначити сутність, цілі та завдання паліативної допомоги онкологічним хворим;
 • Вивчити форми організації паліативної допомоги онкологічним хворим;
 • Розглянути перспективи розвитку паліативної допомоги онкологічним хворим.

Джерела: книги, періодична література, інтернет джерела.

^

Сутність, цілі та завдання паліативної допомоги онкологічним хворим

«паліативна»

Паліативна допомога

^ Мета паліативної допомоги

Паліативна допомога онкологічним хворим не ставить метою досягнення тривалої ремісії захворювання і продовження життя (але й не вкорочує її).

Для вирішення всіх проблем пацієнта, як фізичних, так і психологічних, використовується цілісний міждисциплінарний підхід, при якому лікарі, медсестри та інші медичні і немедичні фахівці координують всі аспекти допомоги пацієнту. Паліативна допомога покликана підвищувати якість життя пацієнта, незважаючи на передбачувану невелику тривалість життя. Головний принцип — від якого б захворювання пацієнт не страждав, яким би важким це захворювання не було, які кошти не були б використані для його лікування, завжди можна знайти спосіб підвищити якість життя хворого в останні дні. Якщо немає способу зупинити прогресування основного захворювання, не можна говорити пацієнтові, що «більше нічого не можна зробити». Це ніколи не буває абсолютною істиною і може виглядати як відмова від надання допомоги. У такій ситуації хворому можна надавати психологічну підтримку і контролювати патологічні симптоми.

3 стр., 1054 слов

Психологія хворого

... а хворий - розуміння, співчуття, полегшення, всебічну допомогу в збереженні життя і здоров'я. Історія медицини виробила такий спосіб ... як способу подальшого підвищення культури медичного обслуговування. Медична психологія, як відомо. здатна виконувати й інші спеціальні функції, ... такт і ввічливість у всьому, що стосується життя і здоров'я хворого, повинні виступати в лікаря як звичні, повсякденні ...

Паліативна допомога також не допускає евтаназію і самогубство за посередництва лікаря. Прохання про евтаназію або про сприяння в самогубстві зазвичай свідчать про необхідність поліпшення догляду та лікування хворого. При розвинутою сучасною міждисциплінарної паліативної допомоги пацієнти не повинні відчувати нестерпних фізичних страждань і психосоціальних проблем, на тлі яких найчастіше виникають подібні прохання. 1

Паліативна допомога спрямована на вирішення кількох завдань:

 • забезпечує зменшення болю і пом’якшення інших турбують хворого симптомів;

 • включає психологічну та духовну підтримку хворого;

 • пропонує систему, що підтримує у хворого здатність якомога триваліше вести активне життя;

 • пропонує систему надання допомоги сім’ї хворого під час його хвороби. 2

^ Методологічні основи паліативної допомоги онкологічним хворим:

 • «Підтримання у хворого прагнення до життя, розглядаючи смерть як природний процес»;
 • «Не квапити смерть, але й не відтягувати її наступ»;
 • «Забезпечити зменшення болю і пом’якшення інших, що турбують хворого симптомів»;
 • «Психологічна та духовна підтримка хворого»;
 • «Підтримання у хворого здібності як можна більш длітельновесті активне життя аж до самої смерті»;
 • «Надання допомоги сім’ї хворого під час його хвороби, а також після його кончини».

Паліативна допомога включає різні аспекти медичного, психологічного, соціального, духовного характеру.

Аспекти паліативної допомоги

 • Медичні аспекти щодо зняття больового синдрому, догляду за відкритими вогнищами, правилам асептики, харчування та особистої гігієни пацієнта.
 • Психологічні аспекти, пов’язані зі зменшенням рівня стресу і страху, викликає прогресуючим захворюванням, і знижує якість життя пацієнта та його близьких.
 • Соціальні аспекти, пов’язані з вирішенням ряду соціально-побутових питань та проблем, забезпечення необхідної соціальної підтримки для хворого, його сім’ї та доглядають осіб

— Духовні та культурні аспекти, пов’язані із задоволенням релігійних і культурних потреб хворого та членів його сім’ї на основі визнання і поваги етно-культурних відмінностей і особливостей. 1

Кодекс прав онкологічного хворого

 • Право на медичну допомогу;
 • Право на збереження людської гідності;
 • Право на підтримку;
 • Право на купірування болю і полегшення страждань;
 • Право на отримання інформації;
 • Право на власний вибір;
 • Право на відмову від лікування.

Принципові положення кодексу обгрунтовують необхідність розглядати хворого як повноцінного учасника прийняття рішення про програму лікування його захворювання. Участь пацієнта у виборі підходу до терапії захворювання може бути повноцінним тільки при його повній інформованості про характер захворювання, відомих методах лікування, передбачуваної ефективності та можливі ускладнення. Найбільш важливо те, що пацієнт має право знати, як його хворобу і проведене лікування вплинуть на якість життя (ЯЖ), навіть якщо він невиліковно хворий, право вирішувати, яке саме якість життя він віддає перевагу і право визначати баланс між тривалістю і якістю свого життя.

3 стр., 1143 слов

Право на життя, свободу та особисту недоторканність

... В«складовихВ» сучасного конституційно-правового регулювання найважливішого з усіх прав людини. Звичайно ж, це, в першу чергу загальне поняття права на життя і його властивості, закріплених Конституцією РФ [1] і численними ...

Відповідальність за реалізацію прав хворого на збереження людської гідності і підтримку (медичну, психологічну, духовну і соціальну) виходить за межі компетенції лікаря і поширюється на багато інститути суспільства. 1

^

Форми організації паліативної допомоги онкологічним хворим

У світі існує кілька організаційних форм паліативної допомоги хворим з невиліковними пухлинами. Узагальнюючи накопичений у різних країнах досвід, для вирішення цієї проблеми в нашій країні розроблена і з успіхом впроваджена на практиці наступна модель системи паліативної допомоги онкологічним хворим.

Основу амбулаторної допомоги онкологічним хворим, що страждають хронічним больовим синдромом, складають кабінети протибольової терапії (КПБТ), де пацієнтам надається кваліфікована медична допомога. Лікарський і сестринський персонал КПБТ веде амбулаторний прийом хворих, надає консультативну допомогу та здійснює лікування пацієнтів у денному стаціонарі, а також на закріплених за КПБТ ліжках стаціонару онкологічного або загальнотерапевтичного профілю. Порядок роботи медичного персоналу КПБТ визначається керівниками органів охорони здоров’я та головних онкологічних установ регіонів згідно виробничої необхідності і витратами часу на прийом хворих. 1

Для надання стаціонарної допомоги нужденним в госпіталізації хворим з поширеними формами злоякісних пухлин передбачена організація самостійних медико — соціальних установ — хоспісів (наказ МОЗ РФ № 19 від 01.02.91) або відділень (центрів) паліативної допомоги на базі існуючих лікувальних установ онкологічного та загальнотерапевтичного профілю ( наказ МОЗ РФ № 270 п.1.6 від 12.09.1997г.).

Положення про відділення (центрі) паліативної допомоги онкологічним хворим (додаток 6 до даного наказу) передбачає їх організацію в структурі онкологічного диспансеру, багатопрофільної лікарні або багатопрофільної дитячої больнмци. Ліжковий фонд відділення та штати медичного персоналу визначаються керівниками органів управління охороною здоров’я на місцях відповідно з потребою в даному виді допомоги. Штати медичного персоналу передбачають посаду онкологів, анестезіологів — реаніматологів, психотерапевтів, середніх медичних працівників, які мають сертифікат відповідного фахівця.

14 стр., 6584 слов

Право Интеллектуальной собственности Украина WinWord на укр. языке

... за своєю природою схильна до творчості, вона завжди в пошуку кращих умов життя, засобів його поліпшення, своєї безпеки тощо. Проте в силу тих або інших причин рівень творчої ... Виявлення зазначених ознак дозволить відбити їх у визначеннях права власності як в об'єктивному, так і в суб'єктивному значенні. Зміст права власності складають приналежні власнику правомочності по володінню, користуванню ...

Розглянемо більш детально систему хоспісів. 2

Хоспіс — це безкоштовне державне установа, яка забезпечує догляд за важко хворою людиною, полегшення його фізичного і психічного стану, а також підтримання його соціального і духовного потенціалу. Найчастіше слово «хоспіс» асоціюється у людей з якимсь будинком смерті, куди люди поміщаються на тривалий термін доживати своє життя в ізоляції від світу. Але це помилка. Система хоспісів розвивається, стає більш популярною, орієнтованої на людину та її потреби. Головна ідея хоспісу — забезпечити гідне життя людині в ситуації важкої хвороби. Сучасні російські хоспіси працюють практично так само, як і звичайні онкодиспансери, але спеціалізуються на допомозі пацієнтам в особливо складних випадках.

Саме ідея паліативної допомоги лежить в основі концепції хоспісу.

Хоспіс забезпечує амбулаторну та стаціонарну допомогу хворим, яка залежно від потреб пацієнта та його родини, може надаватися у вигляді проміжних форм — денного стаціонару, виїзної служби.

виїзна (патронажна) служба,

Зазвичай хворі потрапляють до хоспісу по напрямку лікаря онкодиспансеру чи районного онколога за місцем проживання на підставі:

 • Наявності онкологічного захворювання на важкій (переважно четвертої) стадії, підтвердженого медичними документами направив установи;
 • Наявності больового синдрому, якого неможливо усунути в домашніх умовах;
 • Наявності соціально-психологічних показань (депресія, конфліктні ситуації вдома, неможливість догляду за хворим).

Основні положення концепції хоспісів

 • Хоспіс надає допомогу переважно онкологічним хворим з вираженим больовим синдромом на важкій стадії захворювання, підтвердженого медичними документами.

-Первинним об’єктом медико-соціальної та психологічної допомоги в хоспісі є хворий і його сім’я. Догляд за хворими здійснює спеціально підготовлений медичний і обслуговуючий персонал, а також родичі хворих і добровільні помічники, які пройшли попереднє навчання в хоспісі.

-Хоспіс забезпечує амбулаторну та стаціонарну допомогу хворим. Амбулаторна допомога надається вдома бригадами виїзної служби хоспісу («хоспіс на дому»).

Стаціонарна допомога в залежності від потреб хворого і його родини опиняється в умовах цілодобового, денного або нічного перебування хворих у стаціонарі.

 • Вся сукупність медико-соціальної та психологічної допомоги хворому повинна бути спрямована на ліквідацію або зменшення больового синдрому і страху смерті при максимально можливому збереженні його свідомості та інтелектуальних здібностей.

-Кожному хворому в хоспісі має бути забезпечений фізичний і психологічний комфорт. Фізичний комфорт досягається створенням в стаціонарі умов, максимально наближених до домашніх. Забезпечення психологічного комфорту здійснюється на основі принципу індивідуального підходу до кожного хворого з урахуванням його стану, духовних, релігійних та соціальних потреб.

-Джерелами фінансування хоспісів є бюджетні кошти, кошти благодійних товариств і добровільні пожертвування громадян і організацій. Тому послуги хоспісу безкоштовні для жителів закріпленої за ним території. Але більшість російських хоспісів має платні відділення та платні послуги, які можуть бути надані за вибором пацієнта.

22 стр., 10655 слов

Процес психологічної допомоги підліткам, що зазнали насильства

... для життя чи здоровя потерпілого; в) фізичне. На практиці термін «насильство» юристи трактують довільно, виходячи з власного досвіду. Відсутність законодавчо закріпленого поняття «насильство» впливає на ... теоретично обґрунтувати соціально-психологічні умови підвищення ефективності психологічної допомоги дітям, що зазнали насильства. Визначена мета дала можливість обґрунтувати вирішення наступних ...

Система хоспісів в Росії все ще має досить багато проблемних сфер. Але вона являє собою реальну можливість отримання допомоги для важко хворої людини, полегшення його стану і підтримки.

Перспективи розвитку паліативної допомоги онкологічним хворим в Росії 1

Перспективний розвиток паліативної допомоги в Російській Федерації пов’язане з необхідністю вирішення низки проблем організаційного, наукового, медико-соціального та економічного характеру. При цьому вибір тієї чи іншої організаційної форми (відділення паліативної допомоги, хоспісу та інших організаційних структур), які здійснюють єдині ідеологічні та медико-соціальні принципи надання допомоги нужденним пацієнтам, залежить, в першу чергу, від фінансових можливостей регіону.

На першому етапі доцільно використання існуючого ліжкового фонду міських онкологічних стаціонарів, що дозволить у стислі терміни і без великих фінансових витрат створити вже в даний час мережа відділень паліативної допомоги для поліпшення якості життя нужденних пацієнтів. На другому етапі, поряд з існуючими відділеннями паліативної допомоги, вести будівництво хоспісів. На третьому — (по мірі введення в експлуатацію хоспісів) — розширити функції відділень паліативної допомоги до багатопрофільних підрозділів системи паліативної медицини, в яких будуть отримувати необхідну допомогу пацієнти з різними формами хронічних захворювань (неврологічними, ендокринологічними, пульмонологічними та ін) в термінальній стадії розвитку , тобто хворі, спеціалізоване лікування яких вже вичерпало свої можливості і / або неможливо через тяжкості загального соматичного стану пацієнта. У підсумку створена в Росії система паліативної допомоги онкологічним хворим може бути використана як модель служби паліативної медицини, основу якої становлять територіальні центри паліативної медицини.

В даний час паліативна допомога має у своєму арсеналі цілий ряд самостійних методів, що дозволяють покращувати якість життя пацієнтів: знеболювання, корекція психоемоційного статусу, детоксикація, паліативні інструментальні та хірургічні втручання з використанням за показаннями фізичних факторів впливу. У той же час активно продовжуються дослідження в галузі вдосконалення вже відомих і розробки нових ефективних і безпечних методологічних підходів до надання допомоги онкологічним хворим IV клінічної групи.

Наукові пошуки ведуться в наступних напрямках:

 • Вивчається стан спеціалізованої допомоги невиліковним онкологічним хворим за даними епідеміологічних досліджень в регіонах РФ;
 • Створюється економічне обгрунтування для розвитку служби паліативної допомоги в Росії;
 • Розробляється комплекс клінічних методів, що підвищують якість життя онкологічних хворих з різними формами поширення пухлин (наприклад, з метастатичним ураженням опорно-рухового апарату, асцитом, гідротораксом та ін);
 • Розробляються ефективні і безпечні методи корекції гомеостазу, підвищують якість життя пацієнтів і визначаються показання та протипоказання до їх застосування у невиліковних онкологічних хворих;
 • Визначається місце паліативних хірургічних втручань із застосуванням фізичних методів впливу на пухлину в комплексі лікувальних заходів, що підвищують якість життя хворих з поширеними пухлинами гортаноглоткі, трахеї і стравоходу;
 • Розробляються методи пролонгованої знеболювання, включаючи використання різних інвазивних шляхів введення анальгетиків;
 • Створюється автоматизована історія хвороби для впровадження в клінічну практику.

Ефективна робота підрозділів системи паліативної допомоги онкологічним хворим неможлива без достатньої кількості кваліфікованих фахівців у цій галузі. З метою підготовки кадрів відкрито перший в Росії курс паліативної допомоги при кафедрі онкології факультету післядипломної освіти Московської медичної академії ім. І.М. Сеченова, що дозволив частково зняти гостроту цієї проблеми. Створення в перспективі подібних курсів в регіонах РФ дозволить легалізувати працю медичного персоналу, зайнятого в цій галузі онкології і сприятиме повсюдному впровадженню сучасних ефективних і безпечних методів підвищення якості життя хворих з дисемінований пухлинним процесом.

26 стр., 12573 слов

Примусові заходи медичного характеру

... хворих................... Розділ III . Застосування примусових заходів медичного характеру за законодавством зарубіжних країн. Висновки., Список літератури. Вступ. Актуальність теми дослідження. Законом передбачено, що такі особи застосовують примусові заходи медичного характеру, ... Вони є відомими психіатрами в світі і в Росії. Їхні праці допомогли автору в написанні І розділу роботи. Вони досить ...

При існуючих сьогодні складнощі з бюджетним фінансуванням особливо актуальною є необхідність експертної оцінки економічної значущості в системі вітчизняної охорони здоров’я пропонованих організаційно-методичних підходів до паліативної допомоги онкологічним хворим. Найбільш перспективними в цій області представляються дослідження, присвячені прецизійної оцінці витрат на ведення хворих у системі паліативної допомоги в порівнянні з перебуванням пацієнтів в умовах загальної лікувальної мережі, а також витрат на неспеціалізовані виїзди бригад «швидкої допомоги» на будинок. Крім того, необхідно оцінити вартість неухильно розширюється спектру фармакологічних та інструментальних методів (внутрішньосудинної фотомодифікації і непрямого електрохімічного окислення крові, застосування носяться лікарських дозаторів та ін), що застосовуються для поліпшення якості життя хворих з генералізованими формами злоякісних новоутворень з урахуванням характеру проведеної терапії, її тривалості і попередніх методів лікування. Доцільно оцінити економічні аспекти корекції імунного та психоемоційного статусу у цих пацієнтів.

Економічна оцінка організаційно-методологічних підходів до паліативної допомоги онкологічним хворим дозволить удосконалити існуючі та створити нові медико-економічні стандарти ведення хворих невиліковним раком, що призведе до раціонального використання бюджетних коштів.

Аналіз досвіду роботи провідних вітчизняних і зарубіжних онкологічних клінік показує, що ефективне вирішення проблеми організації паліативної допомоги в Росії на даному етапі практично неможливо без залучення, поряд з державним фінансуванням, значних позабюджетних коштів. Основу матеріальної та соціальної підтримки цьому контингенту хворих можуть становити спонсорські кошти комерційних і громадських структур, фондів і релігійно-культових організацій. З метою сприяння розробці принципів організації системи паліативної медицини створена одна з перших в Росії некомерційна недержавна громадська організація — Фонд «Паліативна медицина та реабілітація хворих». Пріоритетними завданнями Фонду є організація конгресів, конференцій, семінарів і шкіл з проблем паліативної медицини та реабілітації хворих; створення Російського фонду паліативної медицини та видання науково-популярного журналу «Паліативна медицина та реабілітація», який пропагує в найширших суспільних колах необхідність створення та вдосконалення системи паліативної допомоги онкологічним хворим. Це має сприяти залученню позабюджетних коштів для підвищення якості медичної та соціальної допомоги важким онкологічним хворим та відродженню в Росії милосердного ставлення людей один до одного.

3 стр., 1464 слов

Увага. Види, порушення — Психологія — и — Каталог ...

... тому числі й малоцікаві, можуть порушувати зосередженість уваги і діяльність хворого. Відволікання хворих ... працівники частіше за інші розлади уваги спостерігаються підвищені відволікання. Хворим важко зосереджуватися на одному об'єкті або діяльності. Увага їхня нестійка, сторонні подразники, у ...

У перспективі рішення перерахованих вище пріоритетних завдань паліативної допомоги онкологічним хворим дозволить розробити національну медичну програму, покликану визначити державну політику у вирішенні медичних, соціальних та економічних проблем, пов’язаних з організацією в РФ системи паліативної допомоги пацієнтам з різними нозологічними формами хронічних захворювань в термінальній стадії розвитку.

Висновок

Проаналізувавши паліативну допомогу онкологічним хворим, я прийшла до наступних висновків:

Паліативна допомога

 • Існують такі форми організації паліативної допомоги онкологічним хворим: в рамках стаціонару медичного закладу (хоспісу, відділення паліативної допомоги);
 • в рамках денного стаціонару;
 • на дому пацієнта;
 • оперативна (екстрена) виїзна служба паліативної допомоги;
 • центр тимчасового перебування;
 • паліативна служба вихідного дня.

— Перспективний розвиток паліативної допомоги в Російській Федерації пов’язане з необхідністю вирішення низки проблем організаційного, наукового, медико-соціального та економічного характеру. При цьому вибір тієї чи іншої організаційної форми (відділення паліативної допомоги, хоспісу та інших організаційних структур), залежить, в першу чергу, від фінансових можливостей регіону.

^

Список літератури

1. Гнєздилов А.В. Проблеми хоспісної служби в Росії. Матеріали Конференції «Всім світом проти раку». Москва; 2001; с. 24-25.

2. Моісеєнко Є. І. Основні положення концепції соціально-медичної роботи в онкології / / Соціальні та психологічні проблеми дитячої онкології: Матеріали I Всеросійської конференції з міжнародною участю. М., 2000. — С. 12-15.

3. Новіков Г.А. Практичний посібник з паліативної допомоги онкологічним хворим. — М.: Медицина, 2004. — 218 с

4. Новіков Г.А. Паліативна допомога онкологічним хворим / / Навчальний посібник. Новіков Г.А., Чіссов В.І. (Під ред.).

— М.: ООД «Медицина за якість життя», 2006. — 192с

5. Новіков Г.А., Осипова Н.А., Старинський В.В. та ін Організація паліативної допомоги онкологічним хворим і перспективи її вдосконалення. Питання онкології 1995; 2: 27-28.

6. Паліативна медицина та реабілітація / За ред. Г.А.Новікова. М.: Фонд «Паліативної медицини та реабілітації хворих», 2001. — № 3-4.

7. «Практична онкологія» № 1 (5) (березень) 2001 Г.А. Новіков, Н.А. Осипова, Б.М. Прохорова, М. А. Вайсман, С.В. Рудой. С. 14-15

8. Стойчева М.Г. Паліативний догляд: сучасний погляд на новий громадський охорону здоров’я. Профілактика захворювань і зміцнення здоров’я 2002; 6: 45-48

9. Рекомендації 2003 (24) Комітету Міністрів Ради Європи державам — учасникам з організації паліативної допомоги. Http://www.rosoncoweb.ru/congress/ru/04/40.htm

10. IV російської онкологічної конференції http://www.rosoncoweb.ru/congress/ru/04/40.htm

8 стр., 3934 слов

Психологія безпеки працівників ОВС — БЖД — и — ...

... мотивації до трудової діяльності (незацікавленість в досягненні цілей, невдоволення оплатою праці, монотонність праці, відсутність пізнавального моменту, тобто нецікава робота, тощо). Психофізіологічними факторами потенційної ... жовтня 1999 року затверджено Указом Президента України найважливіші функції безпеки життєдіяльності людини, передано в компетенцію Міністерства з питань надзвичайних ситу

11.

12. .