Реферат механізми психологічного захисту

Реферат

МосковськийЭкономико-Финансовий Інститут

Факультет — Менеджмент Організації

>Реферат

Тема: «Механізми і форми психологічного захисту»

«____»_____________2006 р.

Москва 2006 р.

Запровадження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Теорія захисних механізмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Захисні механізми і неврози . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Інтелектуальні захисту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Розвиток захисних механізмів в дітей віком і підлітків . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Укладання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Запровадження

У ситуаціях, коли інтенсивність потреби зростає, а умови її задоволення відсутні, поведінка регулюється з допомогою механізмів психологічного захисту. Психологічна захист окреслюється нормальний механізм, направлений замінити попередження розладів поведінки у рамках конфліктів між свідомістю і несвідомим, а й між різними емоційно забарвленими установками. Ця осібна психічна активність реалізується у формі специфічних прийомів переробки інформації, які можуть опинитисяпредохранять особистість від сорому і самоповаги за умов мотиваційного конфлікту. Психологічна захист проявляється у тенденції людини зберігати звичне думка себе, не сприймаючи чи спотворюючи інформацію,расцениваемую як несприятливу і що руйнує початкові ставлення до собі і привабливий інших.

Теорія захисних механізмів

опірність

Нині психологічної захистом вважаються будь-які реакції, яким людина навчився і вдається до використанню неусвідомлено, щоб захистити своїх внутрішніх психічні структури, своє »Я» від почуттів тривоги, сорому, провини, гніву, і навіть від конфлікту, фрустрації та інших ситуацій, пережитих як небезпечні (наприклад, комусь це то, можливо ситуація прийняття рішень).

Історично першим ученим, створив досить струнку теорію захисних механізмів »Я», був відомий австрійський лікар і психоаналітик Зігмунд Фройд. Ця частина створеній ним теорії та практики психоаналізу було з розумінням вченими, котрі представляють суміжні з психоаналізом медицині (особливо психіатрії) і з психології та згодом була розвинена багатьма психологами, хоча усі вони поділяли психоаналітичний погляд на природу захисних механізмів. Нині термін »захисний механізм» позначає міцний поведінковий захисний патерн (схему, стереотип, модель), освічений з метою забезпечити захист »Я» відосознавания явищ, що породжують тривогу. Термін »поведінковий» вимагає тут деякого уточнення. Для одних авторів воно означає зовні спостережувані патерни мислення, відчування чи дії, що функціонують як обхідні маневри, як уникнення тривожних явищ чи як трансформатори те, що породжує відчуття тривожності чи відчуття тривоги. Цей погляд більше притаманний психологам та психіатрам не психоаналітичної орієнтації, але визнають несвідому природу захисних механізмів. Для інших ж авторів, які дотримуються більш психоаналітичного розуміння природи захисних механізмів, зовні спостережувані і реєстровані види захисного поведінки (і навіть, зрозуміло, відчуття провини та думки, пов’язані з нею) є лише зовнішніми, іноді навіть приватними проявами внутрішнього, прихованого,интрапсихического процесу, який, на думку, таки є справжнім захисним механізмом. Для тих авторів зовні бачимо,регистрируемое поведінка є лише захисної реакцією на відміну механізму, що забезпечує конкретні реакції.

12 стр., 5826 слов

Захист прав людини в Україні

... й в існуванні доступних механізмів правосуддя, створенні економічного базису для гарантій забезпечення прав людини та громадянина. 1.2 Сучасне становище системи конституційного забезпечення та захисту прав людини в Україні ... тих чи інших заходів примусу і принципи демократичного суспільства. До особистих прав людини належать: право на розвиток своєї особистості; невід'ємне право на життя; право на ...

захисні стратегії і стратегії

Основні захисні механізми різняться за певними параметрами: за рівнем обробки внутрішнього конфлікту, за способом спотворення реальності, за рівнем кількості енергії,затрачиваемой суб’єктом для підтримки тієї чи іншої механізму, за рівнем інфантильності (тобто. залежність від попередньої певної стадії розвитку цього людини) і, нарешті, на кшталт можливого душевного розлади, виникає внаслідокприбегания до того що чи іншому захисному механізму. Усе, це тій чи іншій мері описує можливі варіанти динамічної трансформації наших бажань під тиском тривоги, загрози, зовнішніх чи внутрішніх обмежень, вимог реальності, тобто. те, що Фрейд влучно назвав »долею потягу». Спираючись на відому трискладову структурну модель психіки (»Воно», »Я» іСверх-»Я» у російській термінології чи Ід, Его,Супер-Эго у закордонній), Фрейд висловив те, деякі захисні механізми з’являються з перших моментів життя, що пізніше було підтверджено численними експериментальними дослідженнями і клінічними спостереженнями дітей.

Хоча саме Фрейд, очевидно, недооцінював наявність подібних думок у своїх ранніх творах, безсумнівно, що згодом вивчення захисних механізмів стало важливою темою психоаналітичного дослідження, особливо у роботахА.Фрейд. На конкретні приклади вона мала розмаїтість, складність, межі застосування захисних механізмів, підкреслюючи, що з захисту можна використовувати дуже різні види дій (фантазування, інтелектуальна діяльність), що захист можна направляти як проти потягу, а й проти усього те, що викликає тривогу (емоції, деякі особливі ситуації, вимогиСверх-»Я» тощо.).

4 стр., 1698 слов

Педагогіка як наука про виховання людини

... з аутодидактичними навичками. Тому нині предметом педагогіки вважається виховання і навчання людини на всіх вікових етапах її розвитку. Більш коротко можна сказати, що предмет педагогіки – це виховання людини, ... соціально-економічних умовах створив систему захисту і підтримки бездомних і знедолених важковиховуваних дітей. Праці А.С. Макаренка, присвячені проблемам виховання дитячих і юнацьких ...

Не претендуючи на вичерпний і систематичний підхід,А.Фрейд перераховує такі захисні механізми: витіснення, регресія, реактивне освіту, ізоляція, скасування колись колишнього, проекція,интроекция (>интроецирование), звернення він, звернення до свою протилежність, сублімація.

Є й інші прийоми захисту. У цьомуА.Фрейд називала також заперечення у вигляді фантазування, ідеалізацію, ідентифікацію з агресором тощо.М.Кляйн описувала як найпростіших видів захисту розщеплення об’єкта, проективне (>само)отождествление, відмови від психічної реальності, претензію всевладдя над об’єктами тощо.

відпрацювання

витіснення

Іншим дуже відомих актрис і широко які у психології поняттям стало запроваджене Фрейдом поняття проекції . Фрейд позначив цим терміном захисний механізм виділення, тож локалізації й інші особі чи об’єкті якостей, почуттів, бажань, дій, тобто. »внутрішніх об’єктів», які суб’єкт не визнає чи відкидає у собі. Йдеться про дуже інфантильному, можливо, першому за часом походження, захисному механізмі, який можна знайти і в немовляти як засіб винесення неприємного зовні, і за душевних розладах, наприклад, коли власне агресія не усвідомлюється людиною, а точніше, страх перед власної агресією не усвідомлюється людиною, а проектується зовні інших людей (марення переслідування); і навіть при »нормальному», повсякденному мисленні (марновірство, забобони).

У широкому значенні проекція – це усунення неврологічного чи психологічного явища зовні, перехід або від центру до периферії (наприклад, в неврології), або від суб’єкта об’єкта. У психології проекцією називаються різні процеси:

1) суб’єкт сприймає світ довкола себе реагує нею відповідно до зі своїми інтересами, здібностями, очікуваннями,аффектними станами, і ін. Цього феномену співвіднесеності внутрішнього і зовнішнього світу відкрили як під впливом психоаналізу, а йгештальтпсихологии. Це відкриття підтверджується експериментально всіх рівнях поведінки, починаючи з тварин. Добре відомим прикладом результату проекції фахових зацікавлень є »професійна деформація сприйняття». Феномен проекції є основою проективних психологічних тестів, що дозволяють визначати результатами роботи випробуваного зіслабоструктурированним тестовим матеріалом певні риси характеру людини, організацію її поведінки, емоційної життя тощо.;

2) суб’єкт показує своїм несвідомим ставленням, що він уподібнює одну людину іншому, наприклад, може проектувати образ свого батька на начальника чи образ суворого вчителя у школі на викладача в університеті;

3) суб’єкт ототожнює себе коїться з іншими людьми, тобто. проектує свої якості інших (наприклад, на улюблене тварина) чи, навпаки, ототожнює інші об’єкти – предмети, людей, тварин із собою;

4) суб’єкт приписує іншим якості, що їх не помічає у собі (наприклад, така людина може стверджувати, що »все люди – брехуни»).

Цього феномену, названий на психології »>отчуждающей» проекцією, найближчий до поняття проекції Фрейда.

6 стр., 2611 слов

Основні етапи становлення та розвитку психології

... 2. Основні напрями психологічної науки Одним з найбільш значущих для розвитку психології XX століття напрямів є психоаналіз, засновником якого вважається австрійський психолог і психіатр З. Фрейд. Психоаналіз ґрунтується на ...

регресією